Turcja

  • Im bardziej Turcja będzie autorytarna tym bliżej jej będzie do Rosji, a dalej do Zachodu. Jednak, trwały strategiczny sojusz między oboma krajami wymierzony w Zachód jest mało prawdopodobny. Na przeszkodzie stoją gospodarka, geopolityka, bezpieczeństwo i dziedzictwo historii.

  • W ostatnich tygodniach nastąpił najpoważniejszy od wielu lat kryzys w relacjach niemiecko-tureckich. Największym problemem jest coraz bardziej autorytarny system rządów w Turcji powodujący jej oddalanie się od UE i zbliżenie z Rosją. Ten autorytarny dryf ma przede wszystkim źródła wewnętrzne, ale wynika także z niewystarczającego wsparcia przez Niemcy w ostatnich latach procesu integracji europejskiej Turcji, który mógł silniej związać Ankarę z Europą.

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.