Dialog małych ojczyzn

  • Kongres dziejów lokalnych -Akademia Europejska Krzyżowa 19.03-20.03.2015

    Konferencja jest częścią szerszego projektu realizowanego przez Akademię Europejską Krzyżowa dotyczącego dziejów lokalnych na Dolnym Śląsku w latach 1945-89, w szczególności bezpośredniego otoczenia ośrodka w Krzyżowej (przede wszystkim miast Świdnica, Dzierżoniów, Bielawa, Wałbrzych). Problematyka ta ma szczególne znaczenie dla kwestii tożsamości lokalnej, nauczania szkolnego a także pośrednio kwestii gospodarczych.

  • Dzieje regionalne i lokalne na zachodnich terenach współczesnej Polski w zasadniczy sposób różnią się dziejów Polski centralnej. Przyczyny tego stanu są oczywiste. Są to tereny przyłączone do Polski po roku 1945 i mieszkańcy polscy tych terenów to powojenni osiedleńcy. Sytuacja jest w tym sensie unikalna, że nader trudno znaleźć przykłady opuszczenia danego regionu przez niemal całość ludności wcześniej go zamieszkującego i napływu nowej ludności i w to w tak krótkim, zaledwie paroletnim okresie.

  • Historiografia lokalna to jeden najtrudniejszych gatunków dziejopisarstwa. Jest to domena zarówno zawodowych historyków jak i historyków amatorów. Na pisarstwo składają się najrozmaitsze kroniki, zapiski pamiętnikarskie czy wspomnienia, prace przyczynkarskie a także większe przekrojowe monografie. Wydawane w wielu miastach roczniki stanowią cenne źródło wiedzy o historii lokalnej. Tak też jest w przypadku „Rocznika świdnickiego" wydawanego od 1973 roku przez zasłużone Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.

  • W dniach 20–21 maja 2016 roku odbyło się kolejne Seminarium historii lokalnej w ramach programu "Mała Wielka Historia" , realizowanego przez Fundację Krzyżowa we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Spotkanie, zatytułowane "Świdnica 1945-89. Próba opowieści", skupiło się na powojennej historii Świdnicy oraz jej okolic.

  • Wszyscy, mniej czy bardziej świadomie, zanurzeni jesteśmy w lokalności. Do roku 1945, czyli do momentu drastycznego zniszczenia istotnej części ciągłości w polskiej obecności na kresowym, wschodnim obszarze, dzieje "małych ojczyzn", nawet w okresie braku własnej państwowości, odznaczały się przewidywalnością i stabilnością. Lokalne społeczności były wówczas naturalną częścią geograficznego, historycznego i kulturowego krajobrazu, zmieniając się wraz z nim w ewolucyjny, niespieszny sposób. Wojenny kataklizm i nowy, powstały w wyniku jałtańsko-poczdamskich ustaleń ład ten stan rzeczy bezpowrotnie zmienił.

  • Spojrzenie na dzieje najnowsze Polski, zwłaszcza zaś na historię ostatniego ćwierćwiecza XX stulecia, wywołuje wciąż – o czym świadczą chociażby gorące polemiki, prowadzone przede wszystkim, ale nie tylko, na medialnym polu – niebywałe emocje. Nie ulega tym samym wątpliwości, iż spojrzenie na historię wpierw demokratycznej opozycji, a następnie „Solidarności", nawet w jej regionalnym, mazowieckim, zachodniopomorskim czy dolnośląskim wymiarze, w dalszym ciągu jest zadaniem co najmniej skomplikowanym. W praktyce nie ma zbyt wielu prac, nie tylko o charakterze naukowym, przybliżających historię struktur, inspirujących i organizujących społeczny opór w ostatnim pięcioleciu gierkowskiej dekady, jak i samego niezależnego Związku, tudzież wspierającego się na nim potężnego ruchu społecznego.

Polub nas na Facebooku

Newsletter

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.