Malarze, Ukraina, Białoruś

Stosunki międzynarodowe kształtują nie tylko politycy ale czasem w nie mniejszym stopniu artyści.

Projekt Międzynarodowe Lato Artystyczne powstał w 1998 roku, stworzyli go Anna Michalak (Ośrodek Działań Artystycznych Dorożkarnia, Warszawa) oraz Marek Stanielewicz,( kustosz Domku Miedziorytnika oraz wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław)

Ważnym celem tego projektu jest promocja studentów z Akademii Sztuk Pięknych z Europy Wschodniej. Wspólne zajęcia stwarzają młodym ludziom przestrzeń do swobodnej ekspresji twórczej, a dzięki wymianie doświadczeń mają oni niepowtarzalną okazję nabycia pewności artystycznej i samoświadomości.
Ideą tego projektu jest spotkanie i praca studentów uczelni artystycznych z różnych krajów Europy Wschodniej z młodzieżą (z pozostałej części kontynentu), która chce się rozwijać artystycznie.

 

Warsztaty prowadzone są przez pedagogów oraz wykładowców uczelni artystycznych z kraju i zagranicy. W tym roku odbywają się warsztaty: grafiki - Marek Stanielewicz, Wrocław, rzeźby- Rafał Piesliak, Wilno; fotografia- Mateusz Ciągło, Warszawa; Malarstwa Viera Yachudzik, Mińsk Bialoruski; teatr- Grzegorz Pohl, Warszawa; ceramika Maciej Kasperski, Wrocław oraz dodatkowo projekt konserwacji rzeźb.

Każdy z warsztatów obejmuje kilkadziesiąt godzin zajęć. W ciągu dwóch tygodni wszyscy pracują w międzynarodowych grupach, aby na zakończenie pokazać pozostałym uczestnikom wyniki swojej pracy.
Pobyt wszystkich młodych uczestników LATA ARTYSTYCZNEGO w Krzyżowej kończą prezentacje. Poszczególne grupy warsztatowe przedstawiają na świeżym powietrzu spektakle, wystawy, koncerty i happeningi, które są przygotowane specjalnie dla mieszkańców okolic Krzyżowej i całego Dolnego Śląska. Tradycją projektu jest również Dzień Sportu, kiedy odbywa się bieg przełajowy oraz turniej siatkówki. Warsztaty w Krzyżowej należą już do tradycji. Przez 16 lat uczestniczyli w nim młodzi ludzie z Chorwacji, Norwegii, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Rosji, Słowacji, Czech, Rumunii, Chorwacji, USA, Anglii. Na zakończenie projektu zostają przyznane „Medale Sztuki" dla najbardziej społecznych artystów, bo najważniejsze jest spotkanie i wspólne „bycie razem";wspólna praca, a dopiero potem efekt artystyczny.

Strona internetowa: www.latoartystyczne.krzyzowa.pl

Polub nas na Facebooku

Newsletter

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.