Seminarium Historii Lokalnej - "Świdnica 1945-89. Próba opowieści"

W dniach 20–21 maja 2016 roku odbyło się kolejne Seminarium historii lokalnej w ramach programu "Mała Wielka Historia" , realizowanego przez Fundację Krzyżowa we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Spotkanie, zatytułowane "Świdnica 1945-89. Próba opowieści", skupiło się na powojennej historii Świdnicy oraz jej okolic.

Podczas pierwszego dnia spotkania wśród podejmowanych tematów znalazły się historie pionierów powojennej Świdnicy, pierwszego polskiego przewodnika po Ziemi Świdnickiej, świdnickich cmentarzy jako źródeł do jej najnowszej historii, miejscowej parafii prawosławnej czy największego osiedla w mieście – Osiedla Młodych – wśród prelegentów znaleźli się profesor Stanisław Kotełko - wieloletni działacz Towarzystwa Regionalnego Ziemii Świdnickiej, Zbigniew Curyl - dyrektor Młodzieżowego Domu kultury w Świdnicy, ks. dr Piotr Nikolski - proboszcz parafii prawosławnej w Świdnicy, Agnieszka i Andrzej Dobkiewiczowie z Fundacji „Idea” czy dr Maciej Zathey z Instytutu Rozwoju Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego.

Zwieńczeniem pierwszego dnia spotkania był wieczór wspomnień o premierze Tadeuszu Mazowieckim w ramach świdnickiego Klubu Dyskusyjnego im. Tadeusza Mazowieckiego. Spotkanie poświęcone było działalności Mazowieckiego jako redaktora miesięcznika Więź i działacz ruchu Znak w latach 70-tych. Referował Kazimierz Wóycicki, dyrektor Akademii Europejskiej, w tym okresie asystent Mazowieckiego. Mówił o kształtowaniu się myśli politycznej późniejszego premiera i usytuowaniu "Więzi" w szarej strefie między "oficjalnym" PRL-em a "nielegalną" opozycją. Wóycicki poświęcił też wiele miejsca kwestii stosunków Mazowieckiego z kardynałem Wyszyńskim.

Drugiego dnia odbyły się dwie debaty, pierwsza z nich podjęła temat różnic i podobieństw w powojennym rozwoju pomiędzy Świdnicą, a sąsiednią Bielawą i Dzierżoniowem, udział w niej wzięli: Waldemar Skórski, wieloletni wiceprezydent Świdnicy, Rafał Brzeziński z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie oraz Piotr Pieszczoch z Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Podczas drugiej z debat podjęto temat metod nauczania historii lokalnej i budowania się polskiej tożsamości miast, uczestniczyli w niej dr Kinga Hartmann-Wóycicka, Waldemar Skórski, dr Piotr Kaśków - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy oraz Małgorzata Chlebicka-Gryń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy, natomiast dyskusję moderował Tomasz Całka - dyrektor Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.

Polub nas na Facebooku

Newsletter

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.