W dniach 13–14 maja 2011 r. w Warszawie, z inicjatywy Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, spotkała się na swym dwudziestym trzecim posiedzeniu Grupa Kopernika, złożona z ekspertów polskich i niemieckich. Obrady poświęcone były tematowi : „Dwadzieścia lat później – podsumowanie i nowe wyzwania dla stosunków polsko-niemieckich”. Referat wprowadzający wygłosił gość Grupy Kopernika – Rüdiger Freiherr von Fritsch, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, który następnie wziął udział w dyskusji. Niniejszy Raport podsumowuje wspólne refleksje członków Grupy Kopernika.

Z inicjatywy Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego spotkała się w Berlinie na swym dwudziestym czwartym posiedzeniu Grupa Kopernika, złożona z ekspertów polskich i niemieckich. Tematem obrad była „Przyszłość polsko-niemieckiej wspólnoty kształtującej Europę”. Niniejszy Raport podsumowuje wspólne refleksje członków Grupy Kopernika.

W dniach 4–7 października 2012 r., z inicjatywy Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, spotkała się w Kijowie na swym dwudziestym szóstym posiedzeniu Grupa Kopernika, złożona z ekspertów polskich i niemieckich. Na zaproszenie Uniwersytetu Narodowego Akademii Mohylańskiej w Kijowie Grupa Kopernika przeprowadziła wiele bezpośrednich rozmów na temat aktualnej sytuacji politycznej i społecznej na Ukrainie w przeddzień wyborów parlamentarnych.
Niniejszy Raport podsumowuje wspólne refleksje członków Grupy Kopernika w kontekście wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy w dniu 28 października 2012 r.

Grupa Kopernika spotkała się w Berlinie na swym dwudziestym siódmym posiedzeniu. Tematem obrad były „Polska i Niemcy w kryzysie europejskim. Wspólne wyzwania – dwustronne i europejskie”. Referat wprowadzający wygłosił gość Grupy Kopernika – dr Jerzy Margański, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, który następnie wziął udział w dyskusji. Niniejszy Raport podsumowuje wspólne refleksje członków Grupy Kopernika.

Polsko-Niemieckie konwersatorium Grupa Kopernika spotkało się 14/15 listopada 2014 r. w Warszawie na swym trzydziestym posiedzeniu. Niniejszy Raport podsumowuje wspólne refleksje uczestników Grupy Kopernika na temat posiedzenia „Konflikt rosyjsko-ukraiński a przyszłość Ładu Europejskiego. Polskie i niemieckie stanowiska i przemyślenia“.

Polsko-Niemieckie konwersatorium Grupa Kopernika spotkało się w Berlinie na swym trzydziestym pierwszym posiedzeniu. Niniejszy Raport podsumowuje wspólne refleksje uczestników Grupy Kopernika na temat: „Rosja-Ukraina-Europa – przyszłość europejskiego systemu bezpieczeństwa“ oraz stara się odpowiedzieć na pytanie, jak zaostrzająca się sytuacja na wschodzie Ukrainy odbija się na partnerstwie polsko-niemieckim.

Pięćdziesiąt lat po wymianie listów przez polskich i niemieckich biskupów podczas Soboru Watykańskiego II, 25 lat od momentu ostatecznego uznania granicy na Odrze i Nysie przez zjednoczone Niemcy oraz podpisania dwustronnego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz ponad dziesięć lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej postępy zarówno integracji europejskiej jak i polsko-niemieckiego partnerstwa stoją dziś pod znakiem zapytania.

W przeddzień 25. rocznicy polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy polsko-niemieckie konwersatorium Grupa Kopernika spotkało się w Berlinie na swym trzydziestym trzecim posiedzeniu. Niniejszy raport streszcza wspólne wnioski członków Grupy Kopernika na temat perspektyw relacji polsko-niemieckich pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.


© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.