Wystawa „Darłowo 1945-1990. Opowieść niezwykła”

 Kliknij TUTAJ aby obejrzeć wystawę.

 

19 lipca 2014 r odbyło się seminarium historii lokalnych
pod kierunkiem prof.dr hab. Włodzimierz Suleji
(w ramach programu wielka/mała historia – dialog małych ojczyzn)
Akademii Europejskiej Krzyżowa

Prof. Włodzimierz Suleja, Pożytki z historii lokalnej. Związki historii lokalnej, historii regionalne (Dolnego Śląska) i historii Polski 1945-89; Dr Paweł Migdalski, Uniwersytet Szczeciński, prezes stowarzyszenia kulturalno-historycznego „Terra Incognita" (Chojna): Społeczność lokalna i dzieje lokalne.

Odbyte seminaria
2014/06/20 Piotr Zagała: Uwagi dotyczące trasy zwiedzania Świdnica 1945-1989.
2014/05/10 Prof.Włodzimierz Suleja, Zasób archiwalny IPN a historia lokalna (na przykładzie kwerendy akt IPN dotyczących Świdnicy 1945-1955); Dr Kazimierz Wóycicki: Uwagi nt kwerendy do badania dziejów lokalnych na Ziemiach Zachodnich 1945-1989 (uwagi o książce „Dom nad Nysą. Goerlitz-Zgorzelec 1945-89")

Stosunki międzynarodowe kształtują nie tylko politycy ale czasem w nie mniejszym stopniu artyści.

Projekt Międzynarodowe Lato Artystyczne powstał w 1998 roku, stworzyli go Anna Michalak (Ośrodek Działań Artystycznych Dorożkarnia, Warszawa) oraz Marek Stanielewicz,( kustosz Domku Miedziorytnika oraz wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław)

Ważnym celem tego projektu jest promocja studentów z Akademii Sztuk Pięknych z Europy Wschodniej. Wspólne zajęcia stwarzają młodym ludziom przestrzeń do swobodnej ekspresji twórczej, a dzięki wymianie doświadczeń mają oni niepowtarzalną okazję nabycia pewności artystycznej i samoświadomości.
Ideą tego projektu jest spotkanie i praca studentów uczelni artystycznych z różnych krajów Europy Wschodniej z młodzieżą (z pozostałej części kontynentu), która chce się rozwijać artystycznie.

12 listopada 2014 obchodzony będzie w Krzyżowej 25. rocznica Mszy Pojednania. Na ten szczególny dzień zaplanowane zostało nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem abp. Alfonsa Nossola. otwarcie wystawy plenerowej „Odwaga i Pojednanie", której organizatorem jest Muzeum Historii Polski oraz Konferencja „25 lat polsko – niemieckiego pojednania. Znaczenie dla Europy i przykład dla świata", w której (według aktualnego stanu przygotowań) wykład wprowadzający wygłosi prof. Bartoszewski. W uroczystościach swój udział zapowiedzieli szefowie rządów RP i RFN.

W dniu 12. listopada 2014 r. odbędzie się także konferencja prasowa informująca o przebiegu jubileuszu z udziałem międzynarodowego grona dziennikarzy.

Wystawa, otwarta przez premier Ewę Kopacz i kanclerz Angelę Merkel, w rocznicę historycznej mszy pojednania w Krzyżowej z roku 1989, prowadzi zwiedzającego przez labirynt II wojny światowej, wrogości i nieufności okresu powojennego oraz pierwszych inicjatyw na rzecz zbliżenia między Polakami i Niemcami. Zawiła droga doprowadza do otwartej przestrzeni, gdzie możliwe jest spotkanie, szukanie kompromisów i dialog o trudnej przeszłości, ale i niełatwych wyzwaniach stojących przez młodymi Europejczykami z Polski czy Niemiec.
Wystawa przeciwstawia bierność, uleganie złu, masie – woli jednostki, jej moralnej motywacji, zindywiduwalizowanej postawie.Bierność prowadzi do ulegania ideologiom, dzielących ludzi stereotypom, prowadzi do podziałów między społeczeństwami, a przez to w ostatecznym rozrachunku do przemocy, a w dalszej konsekwencji wojny.

12 listopada 2014 roku obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę historycznej Mszy Pojednania, podczas której Kanclerz Kohl i Premier Mazowiecki przekazali sobie znak pokoju, symbol polsko-niemieckiego pojednania.

Uroczystości rozpoczniemy od nabożeństwa ekumenicznego, by symbolicznie w imieniu Polaków i Niemców podziękować za dar wolności i pojednania oraz modlić się w intencji pokoju oraz pojednania dla wszystkich narodów Europy. Nabożeństwu przewodniczyć będzie Arcybiskup Alfons Nossol, który przed 25 laty celebrował Mszę Pojednania w Krzyżowej.

W tym samym dniu otworzymy wystawę „Odwaga i Pojednanie" poświęconą niełatwej drodze Polaków i Niemców do pojednania i partnerstwa w Europie. Wystawa ta ma nie tylko upamiętniać kolejne wydarzenia i etapy historycznych przemian, ale przede wszystkim w nowoczesnej, atrakcyjnej edukacyjnie formie, zachęcić młodych ludzi do rozmowy o historii swojej i stosunków polsko-niemieckich. Wizualizacja wystawy na zdjęciu obok.

Trzecim elementem upamiętniającym wydarzenia sprzed 25 lat będzie międzynarodowa konferencja pt. „25 lat polsko-niemieckiego pojednania. Znaczenie dla Europy i przykład dla świata".

Do zobaczenia w Krzyżowej!

Akademia Europejska Krzyżowa zaprasza!

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.